1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içinde, fabrika üretim hatalarından dolayı meydana çıkacak arızalar, yedek parça bedeli ve işçilik masrafı dahil hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

4. Ürünlerin tanıtım veya kullanım kılavuzunda belirtilen dışında herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda garanti verilmemektedir.

5. Son kullanıcıdan kaynaklanan kırılma, deforme olma, teknik servisin belirteceği garanti dışı nedenlerden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamında sayılmamaktadır. Teknik servise gönderilen ürünlerde; arızayı bildiren bir yazı ile faturanızın bir nüshasını cihazla birlikte mutlaka gönderiniz.

6. Garanti kapsamındaki ürünlerde arıza giderilir veya onarımı mümkün olmayan durumlarda yenisi ile değiştirilir. Aksi bir durumda yeni ürünle değişim yapılmamaktadır.

7. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

8. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.