Bunun iki sebebi olabilir;

  1. Sis farlarının kablo uzunlukları farklı ise,
  2. Motorun kontağı kapatılmadan, sis farları kapatılmadı ise senkron bozukluğu yaşanacaktır.

Çözüm;

  1. Sis farlarının kablo uzunluklarının eşit olduğundan emin olunuz.
  2. Motorun kontağını kapatmadan önce sis farlarını switch üzerinden kapatınız.